Održana 4. polugodišnja Skupština Udruženja

Održana 4. polugodišnja Skupština Udruženja

U srijedu, 09. oktobra ove godine, uspješno je održana 4. polugodišnja Skupština Udruženja EESTEC LC Sarajevo u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Sarajevo. Svim prisutnim članovima se pružio detaljan uvid u dosadašnji rad Upravnog i Nadzornog odbora za mandat 2019/2020. Kroz kratku prezentaciju predstavljene su dosadašnje aktivnosti i događaji organizovani od strane Udruženja, te su najavljene i mnoge buduće koje su u planu za novih šest mjeseci pred nama. Članovi UO i NO-a su odgovarali na sva pitanja članova, rješavali njihove nedoumice, te se aktivno diskutovalo o minornim promjenama Pravilnika o radu.

 

Na Skupštini se pokazalo da se vrlo aktivno i predano radi kako bi naš Lokalni komitet održao dobar ugled među ostalima u Evropi, te kako bi svaki organizovani projekat bio na vrlo visokom nivou. Trenutno su najaktuelniji JobFAIR ‘19 - sajam zapošljavanja za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta i ekonomije, te lokalni hackathon Just Code It. Za sljedeću godinu najavljeni su projekti Soft Skills Academy Sarajevo kao i internacionalni događaj popraćen internacionalnim motivacionim vikendom. 

Podsjetimo se ko su sve vrijedni članovi Organizacionih odbora JobFAIR-a i hackathon-a

Nije zgoreg podsjetiti se da je Skupština vrhovni organ Udruženja koju čine svi punopravni članovi istog. Takvi članovi jedini imaju pravo na glasanje, što su na polugodišnjoj Skupštini mogli iskoristiti prilikom prijedloga promjene određenih stavki Pravilnika o radu Udruženja. Na godišnjoj Skupštini se pored toga glasa i za prelazak mladih članova u punopravne kao i razrješenje starog UO-a i NO-a, te odabir novog UO-a i NO-a. Nakon završene Skupštine članovi su se družili na neizostavnoj kafici. Zahvaljujemo se svima na prisustvu i doprinosu.