<

Upravni Odbori LC Sarajeva

#UpravniOdbor

2023/2024

Berina Zejnilović

Predsjednica

chairwoman@eestec-sa.baToni Pehar

Potpredsjednik za unutrašnje poslove

hr@eestec-sa.ba


Nejra Stršević

Potpredsjednica za odnose s javnošću

pr@eestec-sa.ba


Džana Čankušić

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije

fr@eestec-sa.baDženana Terzić

Potpredsjednica za informacione tehnologije

it@eestec-sa.ba


Ena Šabanović

Kontakt osoba

cp@eestec-sa.ba


Abdullah Awad

Blagajnik

treasurer@eestec-sa.ba2022/2023

Selma Hrustić

Predsjednica

chairman@eestec-sa.baNadir Karaman

Potpredsjednik za unutrašnje poslove

hr@eestec-sa.ba


Lejla Heleg

Potpredsjednica za odnose s javnošću

pr@eestec-sa.ba


Elma Kandić

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije

fr@eestec-sa.baEmina Zolota

Potpredsjednica za informacione tehnologije

it@eestec-sa.ba


Naila Džananović

Kontakt osoba

cp@eestec-sa.ba


Abdullah Awad

Blagajnik

treasurer@eestec-sa.ba2021/2022

Tarik Horozović

Predsjednik

chairman@eestec-sa.baEma Rudalija

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

hr@eestec-sa.ba


Mediha Letić

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije

fr@eestec-sa.baHarun Kološ

Potpredsjednik za informacione tehnologije

it@eestec-sa.ba


Edo Fejzić

Kontakt osoba

cp@eestec-sa.ba


Selma Bihorac

Blagajnica

treasurer@eestec-sa.ba2020/2021

Seid Korać

Predsjednik

chairman@eestec-sa.baAmila Čengić

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

hr@eestec-sa.ba


Arijana Čolak

Potpredsjednica za odnose s javnošću

pr@eestec-sa.ba


Meris Bećović

Potpredsjednik za vanjske poslove i finansije

fr@eestec-sa.baTarik Horozović

Potpredsjednik za informacione tehnologije

it@eestec-sa.ba


Mirela Kurtović

Kontakt osoba

cp@eestec-sa.ba


Šejma Mlaćo

Blagajnica

treasurer@eestec-sa.ba2019/2020

Ahmed Selimović

PredsjednikMedina Hodžić

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

Adna Alić

Potpredsjednica za odnose s javnošću


Semina Nurkić

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije


Seid Korać

Potpredsjednik za informacione tehnologije


Adil Karadža

Kontakt osoba


Almedina Kerla

Blagajnica2018/2019

Emina Sikira

PredsjednicaZehra Sikira

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

Amila Hrustić

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije


Enisa Musić

Potpredsjednica za informacione tehnologije


Rasim Šabanović

Kontakt osoba


Semina Nurkić

Blagajnica2017/2018

Armin Avdić

PredsjednikMarijana Udovčić

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

Haris Osmanbegović

Potpredsjednik za odnose sa javnošću

Amina Alijagić

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije


Šahinović Tarik

Potpredsjednik za informacione tehnologije


Adi Pandžić

Kontakt osoba


Sejdefa Ibišević

Blagajnica2016/2017

Nejra Bahtić

PredsjednicaAjša Terko

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

Edna Mutapčić

Potpredsjednica za odnose sa javnošću

Adina Omerović

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije


Mustafa Mahmutović

Potpredsjednik za informacione tehnologije


Delila Smajlović

Kontakt osoba


Danijel Čuturić

Blagajnik2015/2016

Nejra Spahić

PredsjednicaEmrah Karahan

Potpredsjednik za unutrašnje poslove

Meliha Mešanovic

Potpredsjednica za odnose sa javnošću

Edita Milišić

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije


Mirza Ohranović

Potpredsjednik za informacione tehnologije


Armin Avdić

Kontakt osoba


Emir Košpo

Blagajnik2014/2015

Semra Ćurevac

PredsjednicaMirza Kupusović

Potpredsjednik za unutrašnje poslove

Ena Vuk

Potpredsjednica za odnose sa javnošću

Ajla Rizvan

Potpredsjednica za vanjske poslove i finansije


Emir Đenašević

Potpredsjednik za informacione tehnologije


Amina Žgalj

Kontakt osoba


Admir Kapetanovic

Blagajnik2013/2014

Senad Muminović

PredsjednikIrma Balić

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

Nejra Zulić

Potpredsjednica za odnose sa javnošću

Sidik Hodžić

Potpredsjednik za vanjske poslove i finansije


Sadžid Suljić

Potpredsjednik za informacione tehnologije


Naida Zekić

Kontakt osoba


Eldin Čengić

Blagajnik2012/2013

Vanja Pančić

PredsjednikEdita Gondžić

Potpredsjednica za unutrašnje poslove

Marko Lalić

Potpredsjednik za vanjske poslove

Ajla Rizvan

Kontakt osoba

Emir Meholjić

Blagajnik


2011/2012

Nedim Hadžić

PredsjednikEmir Meholjić

Potpredsjednik za unutrašnje poslove

Elma Lagumdžija

Potpredsjednica za vanjske poslove

Elma Serdarević

Kontakt osoba

Haris Gadžo

Blagajnik


2010/2011

Nermin Smajić

PredsjednikNedim Hadžić

Potpredsjednik

Esena Ćorović

Potpredsjednica za publikacije

Elma Arslanagić

Kontakt osoba

Asad Omerbegović

Blagajnik


2009/2010

Nermin Smajić

PredsjednikSenka Krivić

Potpredsjednica

Amel Duraković

Potpredsjednik za publikacije

Selma Kovačević

Kontakt osoba

Asim Spahic

Blagajnik


2008/2009

Semir Hadžimuratović

PredsjednikDenis Rudonja

Potpredsjednik

Samra Džubur

Osoba za publikacije

Naida Taso

Kontakt osoba

Nađa Šahinagić

Blagajnik


2007/2008

Faris Nizamić

PredsjednikSemir Hadžimuratović

Potpredsjednik

Sanja Medar

Osoba za publikacije

Ajla Tahirović

Kontakt osoba

Mirela Hamidović

BlagajnikPower your future