EESTech Challenge Sarajevo 2019

EESTech Challenge Sarajevo 2019

EESTech Challenge je međunarodno studentsko takmičenje, koje se sastoji od akademskog i praktičnog dijela. Tokom akademskog dijela učesnici će imati priliku da kroz predavanja stručnjaka iz prakse pobliže shvate suštinu i značenje same teme takmičenja (Internet of Things - Smart Universities). Nakon predavanja slijedi takmičenje, u sklopu kojeg će tročlane ekipe učesnika dobiti priliku da osmisle rješenje za postavljeni problem.Takmičenje se sastoji od dvije runde: lokalne i finalne. Pobjednici lokalne runde imat će priliku da se pridruže pobjednicima ostalih lokalnih rundi na finalnoj rundi koja će se ove godine održati u Minhenu, gdje troškove prijevoza i smještaja snose organizatori.EESTech Challenge Sarajevo 2019 će se održati 30. marta 2019. godine.Prijaviti se možete do 15. marta 2019. preko forme https://bit.ly/2E0G3o8#techyourfuture